فهرست تیم ملی ایران برای جام جهانی اعلام شد؛ بدون سورپرایز

http://nnice.org/?post_type=news&p=218